Hiển thị widget tại vị trí theo ý muốn

0
325

Một khi bạn
tạo một widget trên blog thì nó sẽ được hiển thị ở tất cả các trang theo mặc
định, bao gồm cả trang chủ. Đôi khi bạn chỉ cần hiển thị một vài widget ở trang
chủ hoặc chỉ ở một số trang hoặc thậm chí ở một trang riêng biệt nào đó. Thủ
thuật này cũng khá đơn giản. Điều quan trọng là bạn phải nắm được id của widget
mà bạn tạo ra.

Lấy ví dụ widget mà bạn tạo có id là HTML10 và bạn đặt tiêu đề cho widget đó
là BLOGGER TIPS. Vào Bố cục (Layout) rồi chỉnh sửa HTML ở chế độ mở rộng mẫu
tiện ích.

Trường hợp 1: Hiển thị widget chỉ ở trang chủ

Tìm và thêm đoạn code được đánh dấu màu đỏ và màu xanh như bên dưới.

<b:widget id=’HTML10′ locked=’false’ title=’BLOGGER TIPS’ type=’HTML’>

<b:includable id=’main’>

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>

<!– only display title if it’s non-empty –>

<b:if cond=’data:title != &quot;&quot;’>

<h2 class=’title’><data:title/></h2>

</b:if>

<div class=’widget-content’>

<data:content/>

</div>

<b:include name=’quickedit’/>

</b:if>

</b:includable>

</b:widget>

Trường hợp 2: Hiển thị widget ở tất cả các bài viết, trừ trang chủ

Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond=’data:blog.pageType ==
“item”‘>

Trường hợp 3: Chỉ hiển thị widget ở một trang riêng biệt nào đó

Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond=’data:blog.url == “URL của
trang riêng biệt”‘>

Trường hợp 4: Chỉ hiển thị widget ở các trang chính gồm trang chủ, các
trang Label và Archive
Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau
đây:

<b:if cond=’data:blog.pageType ==
“index”‘>

Trường hợp 5: Chỉ hiển thị widget ở các trang lưu trữ

Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond=’data:blog.pageType ==
“archive”‘>

Trường hợp 6: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ các trang
lưu trữ

Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond=’data:blog.pageType ! ==
“archive”‘>

Trường hợp 7: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ các trang
bài viết

Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond=’data:blog.pageType ! ==
“item”‘>

Trường hợp 8: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ trang chủ

Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond=’data:blog.url ! ==
data:blog.homepageUrl’>

Trường hợp 9: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ một trang riêng
biệt nào đó

Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond=’data:blog.url ! == “Url của
trang đặc biệt”‘>

Trường hợp 10: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ hai trang riêng
biệt nào đó trở lên
Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau
đây:

<b:if cond=’data:blog.url ! == “Url của
trang đặc biệt 1″‘>

<b:if cond=’data:blog.url ! == “Url của
trang đặc biệt 2″‘>

Trường hợp 11: Nếu bạn muốn hiển thị một thứ gì đó ở trang chủ và một thứ
gì đó khác ở tất cả các trang

Bạn sử dụng lệnh điều kiện như thế này:

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>

Đây là điều cần hiển thị ở trang chủ

<b:else/>

Đây là điều không hiển thị ở trang chủ

</b:if>

Trường hợp 12: Chỉ hiển thị widget ở một trang nhãn

Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond=’data:blog.url == “http://yourblogname.blogspot.com/search/label/Tennhan”‘>

Trường hợp này chỉ hoạt động với tên nhãn không dấu như Blogger, CSS, Thuthuat,
Thuvien (không dùng cho nhãn tiếng Việt). Đối với các nhãn có khoảng cách như Recent
Posts thì phải đặt là Recent%20Posts (tức là thay khoảng cách bằng %20).

Các liên kết trang nhãn trong trường hợp này cũng không hoạt động được khi có
đuôi ?max-results=

Những thủ thuật nhỏ này rất có ích trong việc xây dựng trang chủ cho blog của
bạn.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here